Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-19 06 90

Kostnader

Begravningen betalas i första hand av dödsboet, inte av de efterlevande. Begravningsbyrån kan också undersöka om det finns pengar avsatta till begravningen på ett visst konto och om det finns försäkringar. Finns det inga pengar i dödsboet kan man få bidrag av kommunen till en värdig begravning. 

Hur mycket en begravning kostar beror på var den skall äga rum och hur omfattande den skall vara. Vi ger dig exakta skriftliga prisuppgifter på olika alternativ.