Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-19 06 90

Gravstenar Kristianstad

Gravstenar blir ett minnesmärke och en hyllning till den bortgångne och som något symboliskt för livets slutpunkt eller kanske utgångspunkt för något nytt och okänt. För att slutresultatet skall bli en minnessten av hög kvalitet är det därför viktigt att valet av material, utformning och inskription etc. sker med största omsorg. Att på bästa sätt få vara till hjälp och vägledning i detta sammanhang är en förtroendefråga för oss.

Behöver du råd eller vill kika på gravstenarna är du välkommen in hos oss i Kristianstad.