Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-19 06 90

Gravplats

Valet av jordbegravning eller kremering påverkar i sin tur valet av gravplats. Det finns olika möjligheter där de vanligaste är jordbegravning i kista, jordbegravning i urna eller att askan strös ut i minneslund eller över vatten/naturmark. Det är viktigt att tänka igenom dessa val. Vill man ha en ”egen” plats att komma till eller är det tillräckligt med en minneslund.