Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-19 06 90

Dödsfallet

Det är ofta svårt att tänka sig att livet flytt från den som en gång var så levande. Det är naturligt och ofta bra för sorgearbetet att se och röra vid den döde. Det blir en bekräftelse på att det som hänt verkligen är sant. Det sista avskedet kan ske i olika sammanhang. Ofta sker det på sjukhuset eller i hemmet, men det går också att ordna senare med hjälp av begravningsbyrån.

Hur var och en vill göra måste man själv bestämma, men det kan vara bra att veta att alla beslut är rätt. Man skall göra det som känns rätt.