Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-19 06 90

Bouppteckning i Kristianstad

En bouppteckning beskrivs ibland som ”livets bokslut”, här summeras den avlidnas tillgångar och skulder. I en stund av sorg kan praktiska moment kännas obetydliga, men behövs ändå tas om hand. Hanséns & Lindhs Begravningsbyrå i Kristianstad finns här för er! Vi går igenom delar eller hela processen tillsammans. För att se till att bouppteckningen sköts korrekt är det klokt att ta hjälp av experter inom området.

Bouppteckning – vad händer nu?

Hanséns & Lindhs Begravningsbyrå i Kristianstad hjälper er med allt det praktiska som behöver hanteras efter en människas bortgång. Bouppteckningen är den handling som efter ett dödsfall ska inlämnas till Skatteverket för registrering.

Denna handling innehåller uppgift om dödsbodelägare och efterarvingar samt den avlidnes, och i förekommande fall makes/sambos, tillgångar och skulder. Dessutom ska förekomst av testamente och /eller äktenskapsförord antecknas.

Det är vanligt att samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till en så kallad bouppteckningsförrättning för att reda ut detta. En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är således en legitimationshandling. Den ligger även till grund för kommande arvskifte.

Viktigt att tänka på!

En bouppteckning får inte göras på egen hand av dödsbodelägare, utan två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar behövs. Ni väljer vilka som utför arbetet! Hanséns & Lindhs Begravningsbyrå i Kristianstad har mångårig erfarenhet och gedigen kompetens inom området. Vi ser till att hela processen sköts korrekt.

Låt oss hjälpa er!

Hanséns & Lindhs Begravningsbyrå i Kristianstad hjälper er med det juridiska. Med erfarenhet och omtanke ser vi till att med bouppteckningen sköts på rätt sätt! Hos oss kan ni känna er trygga. Har ni frågor eller funderingar kring processen, tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper vi er med bouppteckningen och andra juridiska frågor!