Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-19 06 90

Begravningen

Man kan uppleva det som påfrestande att arrangera och hålla en begravning. Men när allt kommer omkring är det ett stöd att ha vänner omkring sig som delar sorgen. Det är också viktigt att ge alla som stod den döde nära möjlighet att ta avsked. 

På begravningsbyrån tar vi hand om allt det praktiska kring dödsfallet och begravningen. Vi utformar allt precis så som de anhöriga önskar ha det. Om den avlidne själv har haft önskemål om hur begravningen skall arrangeras skall man enligt lag, så långt det är möjligt ta hänsyn till detta. Några formella krav på hur en begravning skall gå till finns egentligen inte. Det är möjligt att själv påverka utformningen i stor utsträckning. 

Planera begravningen vid dödsfall

Att planera en begravning medför många tankar och funderingar omkring det praktiska. På www.planerabegravningen.se kan du göra dina anteckningar i lugn och ro och kanske tillsammans med andra förbereda mötet på en auktoriserad begravningsbyrå.